Information

Ya-Hu-Chi Industrial Co.

8F.-3, No.8, Ziqiang S. Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)
TEL: 886-3-657-8708
FAX: 886-3-657-8710


Mail Us